Data markt

De uitgestelde Roder

Boekenmarkt 2021 vindt plaats

op dinsdag 3 t/m donderdag 5

mei 2022.

Inbreng

Helaas nemen we geen boeken

meer in voor de Roder

Boekenmarkt van mei 2022. Zie

het tabblad ‘Inzameling’.

E-mail

U kunt ons per e-mail bereiken via

roderboekenmarkt@gmail.com.

Nieuwsbrief

Hier vindt u onze laatste

nieuwsbrief.

Facebook

Kijk op onze Facebookpagina

voor de laatste nieuwtjes en

foto’s.

Data en contact
© Roderboekenmarkt april 2022
Welkom
Home
Roder Boekenmarkt mei 2022 De uitgestelde december- markt van 2021 vindt plaats op dinsdag 3 t/m donderdag 5 mei 2022. Bezoekersbeleid Omdat het coronavirus nog altijd onder ons is, hanteren we een aan- gepast bezoekersbeleid. We laten maximaal 120 bezoekers tegelijk toe. Zo bieden we onze bezoe- kers en vrijwilligers een zo veilig mogelijke om- geving. Op de ochtend van de eerste verkoopdag kan het erg druk zijn. Houd er rekening mee, dat we deze keer minder be- zoekers tegelijk toelaten. Aan het einde van elke dag vullen we ons aan- bod weer aan, zodat we ook de tweede en derde dag een mooi aanbod hebben.