Data markt

De Roder Boekenmarkt 2023

vindt plaats op 28 en 29

december 2023 van 9.00 tot

16.00 uur.

Inbreng

Van 6 t/m 30 november 2023 kunt

u boeken inleveren. Zie het

tabblad Inzameling.

E-mail

U kunt ons per e-mail bereiken via

roderboekenmarkt@gmail.com.

Nieuwsbrief

Hier vindt u onze laatste

nieuwsbrief.

Facebook

Kijk op onze Facebookpagina

voor de laatste nieuwtjes en

foto’s.

Data en contact
© Roder Boekenmarkt november 2023

Stichting Roder Boekenmarkt

De Stichting Roder Boekenmarkt is voortgekomen uit een initiatief van de Stichting Ghana Werkgroep Roden en de Werkgroep Tsjernobyl Roden-Leek. Elk jaar organiseren wij tussen Kerst en Oud en Nieuw de grootste goededoelenboekenmarkt van het Noorden. Meer dan 100 vrijwilligers zetten zich in om deze boekenmarkt te realiseren. De opbrengst gaat naar projecten van de Stichting Ghana Werkgroep Roden en de Werkgroep Tsjernobyl Roden-Leek.

Bestuur

Arie van Klei Voorzitter Ina Kuipers-Boers Secretaris Geert Wolters PR Hans de Rooij Jan Klinkenberg Harm Jan Meijer Else Janssen Hans Bakker

Informatie over de doelgroepen vindt u op

Ghana Werkgroep Roden Werkgroep Tsjernobyl Roden-Leek

Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van de Stichting Roder Boekenmarkt is NL62INGB0007416397.
Wie zijn wij