Nieuws

Ook in 2018 hopen we voor de

22e keer op een grote Roder

Boekenmarkt tussen Kerst en

Oud-en-Nieuw te organiseren.

Contact

U kunt ons per mail bereiken via

info@roderboekenmarkt.nl.

Hier vindt u onze laatste

nieuwsbrief.

Boekenmarkt
© Roderboekenmarkt 2017
Roderboekenmarkt
Organisatie:                   Stichting Roder Boekenmarkt  Contact:                    info@roderboekenmarkt.nl Website:             roderboekenmarkt.nl
De traditionele Roder Boekenmarkt werd dit jaar feestelijk geopend door het Dweilorkest van de Muziekvereniging  Noordenveld.  Zij verrasten  de rij van ongeveer twee honderd wachtende boekenliefhebbers met een muzikaal onthaal. Gezien het applaus werd dit zeer gewaardeerd. Om 9.00 uur werden de deuren geopend. De eerste boekenliefhebbers stonden toen al een uur te wachten om hun slag te slaan. Uiteindelijk bezochten, tussen de vijftienhonderd - en twee duizend mensen dit jaarlijkse grote boekenevenement. De organisatie kreeg veel complimenten van de bezoekers over de opzet en de presentatie van de Boekenmarkt. Hoog van kwaliteit, laag in prijs. Overzichtelijk gepresenteerd en gerubriceerd. De bezoekers kwamen uit het hele land, en zelfs uit België zijn er liefhebbers die jaarlijks deze markt bezoeken. De bruto opbrengst bedraagt dit jaar ruim 22.000,00 Euro. Zoals bekend gaat de netto opbrengst naar de twee doelgroepen die door de Roder Boekenmarkt worden ondersteund. Te weten de Ghana werkgroep, die zich o.a. bezig houdt met projecten in Noord-Ghana, zoals het slaan van waterpompen, het faciliteren van onderwijs, het begeleiden van landbouw projecten en het verlenen van mini krediet. Het tweede project is van de werkgroep Kinderen van Tsjernobyl. Ieder jaar komen een aantal kinderen uit Tsjernobyl naar Roden en Leek, om aan te sterken. De opbrengsten van de Roder Boekenmarkt bieden daarin een ondersteuning.
Uit de pers
In totaal hebben 1630 betalende bezoekers de Roder Boekenmarkt bezocht, dit is exclusief het aantal kinderen dat ieder jaar gratis naar binnen mocht. De bruto opbrengst bedroeg dit jaar ruim € 22.000,00.
Het aantal boeken dat na de derde verkoopdag is overgebleven is overgedragen aan ” BetterWorldBooks.org”. Deze wereldwijde organisatie brengen de boeken weer in circulatie bij mensen die zich financieel geen boeken kunnen permitteren.  Wij hebben aan deze organisatie 500 dozen met boeken over kunnen dragen. www.betterworldbooks.com
De Roderboekenmarkt overhandigt 2 cheques. Het motto van de Roder Boekenmarkt zou de beginzin van een bekend lied kunnen zijn: “ We zijn er op de wereld om elkaar, om elkaar, te helpen niet waar!” De opbrengst van de boekenmarkt maakt weer veel mensen gelukkig. Onze kopers, de kinderen uit Tsjernobyl en een groep mensen in het noorden van Ghana. Ook onze vrijwilligers hebben naast veel werk, ook veel plezier beleefd aan de markt en de voorbereidingen ervan. Toch heeft de boekenmarkt ook te maken gehad met een aantal moeilijkheden. Jarenlang was er zekerheid ten aanzien van de locatie voor sorteren en verkoop. Helaas is het de laatste jaren steeds moeilijker gebleken om een locatie te vinden. De boekenmarkt laat zich hierdoor natuurlijk niet uit het veld slaan. Een nieuw bestuur gaat zich inzetten voor de 21e boekenmarkt, dit bestuur gaat “met nieuw elan er tegen an!” Een andere kijk op de verkoop van 2e hands boeken kan misschien bijdragen aan het vinden van een goede locatie. Het oude bestuur is blij dat het stokje kan worden overgedragen dankzij de inzet van vertegenwoordigers van de Ghana werkgroep en de werkgroep Tsjernobyl. Afgelopen week overhandigde het oude bestuur een prachtig bedrag van 11.000 euro aan beide goede doelen. Dankzij de Roder Boekenmarkt kunnen de kinderen van Tsjernobyl blijven komen en ook de projecten in het noorden van Ghana kunnen doorgang vinden. Want we zijn er op de wereld om elkaar, om elkaar, te helpen, niet waar!